Privacy Statement - Mrs O bag | Online shop
home

Privacy Statement

Mrs O & more, gevestigd te Giselbertstraat 11, 6226 DS in Maastricht (geen bezoekadres), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met deze verklaring informeren we je graag welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met je gegevens doen en welke rechten je als betrokkene hebt. Daarnaast informeren we je over welke cookies we plaatsen. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en stellen alles in het werk om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mrs O & more verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt middels formulieren op deze site. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Verzend- en/of factuuradres
  • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mrsoandmore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mrs O & more verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Om je te bellen, appen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen bij je af te leveren
  • Om je op de hoogte te houden van collecties en aanbiedingen via een digitale nieuwsbrief
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons bedrijf) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Deze website maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes.

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.
Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Voor marketing doeleinden gebruiken we op deze site een Facebook Pixel; een analysetool van Facebook. Facebook Pixel helpt bij het analyseren van deze website, waardoor wij de Facebook ervaring van gebruikers kunnen verbeteren. Facebook gebruikt de data uit de analyse om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van Facebookgebruikers. De Facebook Pixel gebruikt niet jouw IP-adres. De cookie van de Facebook Pixel slaat onder andere op welke Facebook gebruikers de website bezoeken, welke pagina’s deze gebruikers bezoeken, wanneer gebruikers deze website en pagina’s bezoeken en welke Facebookadvertenties gebruikers aanklikken. Op basis van deze informatie kunnen er advertenties worden getoond die beter bij jou passen. Aan de hand hiervan wordt de effectiviteit van advertenties gemeten. De gegevens die worden verkregen zijn voor ons niet zichtbaar en verschaffen ons geen informatie over de identiteit van de gebruiker. Facebook kan de gegevens gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig met het privacybeleid van Facebook

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mrsoandmore.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Mrs O & more reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mrsoandmore.nl.
 

Inspiratie in je mailbox?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Mrs O en blijf op de hoogte van nieuwe collecties en acties.

[x] dit niet meer tonen